PODMÍNKY AKREDITACE MÉDIÍ NA AKCI ME ECCE HOMO ŠTERNBERK 2024

Sdílet

Akreditace

O akreditaci na závod mohou žádat všechny druhy médií; tištěná, elektronická, televizní, rozhlasová, ale i fotografové a kameramani, kteří nepublikují pro žádnou redakci.

NOVÉ: Pokud publikujete za účelem propagace závodu, akreditace Vám bude udělena bezplatně, pouze s vratnou kaucí za vestu. Pokud je Vaše žádost o akreditaci komerční, tj. za účelem výdělku (prodej fotografií či videí jezdcům apod.), poplatek činí 1.250,- Kč nebo 50 eur na osobu. V případě, že poplatek nebude v tiskovém středisku uhrazen a následně bude zjištěno, že pořízené materiály byly použity za komerčním účelem, budeme zpětně požadovat pokutu ve výši 10.000,- Kč nebo 400 eur.

Každý, kdo získá akreditaci, obdrží vestu s označením PRESS Ecce Homo. Jiná vesta není na tomto závodu přípustná. Vratná kauce za vestu je 500,- Kč nebo 20 eur. Vedoucí tiskového střediska může rozhodnout o výjimečné bezplatné kauci. Všichni, kteří obdrží vestu PRESS, jsou povinni ji nosit na sobě (nikoliv v kapse, na batohu apod.), po celou dobu konání sportovního podniku.

 

Všichni žadatelé o akreditaci jsou povinni:

 - zaslat kompletně vyplněný akreditační formulář (částečně vyplněný formulář bude vrácen zpět)

- všichni, kteří získají akreditaci, musí svým podpisem stvrdit, že bezprostředně po skončení závodu zašlou na e-mailovou adresu tiskového střediska (mili@eccehomo.cz), popř. poštou na adresu AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK, článek, který vyšel nebo vyjde v daném médiu či fotografie       nebo videa, popř. webový odkaz.

 

Píšící novináři, mějte na zřeteli, že v publikovaném článku se musí minimálně jednou objevit celý název závodu, tedy Ecce Homo Šternberk 2024 a pokud budete zmiňovat pořádající automotoklub, jeho oficiální název je: AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK.

Ve vašich článcích používejte informace, které jsou zveřejněny v tiskových zprávách na oficiálním webu závodu www.eccehomo.cz, informace z jiných médií nejsou námi ověřené.

Fotografové jsou povinni poslat fotografie ze závodu (libovolný počet) minimálně ve webovém rozlišení a tři fotografie v plném rozlišení bez vodoznaku či jakékoliv vlastní reklamy (v tomto případě se tiskové středisko zavazuje, že v případě použití fotografie v plném rozlišení bude vždy uvádět jméno fotografa, který fotografii poskytnul).

Berte na vědomí, že publikace na oficiální facebook závodu neznamená doložení publikace. V případě, že fotografie či videa budete zveřejňovat pouze na sociálních sítích, i v tomto případě je potřeba na mailovou adresu viz výše zaslat odkaz.

V případě, že jste opětovnými žadateli o udělení akreditace na závod ME Ecce Homo a nedokládali jste svou činnost v minulých letech, svou žádost pro letošní ročník neposílejte, nebude Vám udělena.

Pokud jste žadatelem, který nepublikuje pro žádnou redakci, kontaktujte prosím vedoucí tiskového střediska na mili@eccehomo.cz. Je možné se domluvit na spolupráci s AMK EH, kdy takový žadatel by byl nucen poskytnout veškeré pořízené materiály pro pořádající autoklub, anebo si lze vybrat možnost placené komerční akreditace, kdy platí podobné podmínky jako pro žadatele o klasickou akreditaci. O udělení placené akreditace plně rozhoduje vedoucí tiskového oddělení ve spolupráci s vedením závodu. Tato akreditace bude vydána po vyplnění akreditačního formuláře a složení nevratné kauce v hodnotě 1000,- Kč nebo 40 eur.

 

Akreditační proces

Tiskové oddělení předem sdělí na e-mailovou adresu každého žadatele rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí jeho akreditace. Tiskové středisko vydá akreditovaným žadatelům potřebné materiály na místě konání závodu.


Uzávěrky žádostí o akreditace při ME Ecce Homo Šternberk 2024

Pondělí 27. 5. 2024, 24:00 hod.

 

Kontakt pro zaslání žádostí o akreditaci

mili@eccehomo.cz  nebo Automotoklub Ecce Homo Šternberk v ÚAMK, Bc. Milena Schärferová, POB 17, Nádražní 60, 785 01 Šternberk, Česká republika.


Pátek
31. 05. 2024od 14 hod.
do 18 hod.
Sobota
01. 06. 2024od 7 hod.
do 17 hod.
Neděle
02. 06. 2024od 7 hod.
do 17 hod.

      

připojené soubory

Akreditační formulář [doc] [pdf]

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk
radioking.cz